Wedi'i brofi ac yn cydymffurfio â'r gyfraith

Rydym wedi cael prawf manwl ar Dogsto gan y technegwyr a'r peirianwyr yn TQMC GmbH er mwyn gwarantu'r diogelwch mwyaf posibl i'ch ci.
 
Mewn profion tynnol ar stondinau profion arbennig, gwthiwyd Dogsto yn systematig i'w eithaf. Cyflawnwyd canlyniadau rhagorol.
 
Gan y gellir sicrhau gwerth cyflymu uchaf o oddeutu 1 g hyd yn oed mewn sefyllfaoedd gyrru eithafol mewn ceir a gynhyrchir mewn cyfres (e.e. brecio brys neu gornelu eithafol), mae cŵn bach i ganolig eu diogelu'n dda.
 
Roedd Dogsto, er enghraifft, yn dal hynny 25 gwaith y grym (25 g) gyda grym tynnol o 250 kg yn cyfateb i
 
Dyluniwyd Dogsto yn y fath fodd fel bod diogelwch eich ci yn cael ei warantu wrth yrru, hyd yn oed o dan lwythi eithafol.